История (ТиймПревент България/ ТП Груп / Б·А·Д)

В средата на 60-те години в западна Европа знанието, че превенцията на риска е най-смислената цел на модерната социална политика води до усилени действия на местните и държавните органи, на синдикатите, на организациите на работодателите и автономните административни структури на германската Професионална асоциация на индустриалния сектор. Резултатът от тези усилия довежда до приемане на Закон за безопасност при работа от Декември 1973 г. През същата година автономните административни стуктури на германската Професионална асоциация решават да сформират компания, която да предлага услуги в сферата на трудовата медицина.

На 28 Май 1976 г. двадесет и двама човека от Професионалната асоциация учредяват Б·А·Д "Здравна превенция и техника за сигурност" ООД.

В деня на официалното откриване на компанията - в Бон на 13 септември 1976 г., Б·А·Д вече има подписани договори за обслужване с 870 фирми и предприятия с 186 000 работници и служители. С много бързи темпове Б·А·Д се превръща в лидер на пазара.

Само няколко месеца по късно на 1 януари 1977 г. компанията вече е представена на национално ниво с 40 центъра.

В процеса на развитие компанията взима решение да разшири своята дейност. През 2001 година Б·А·Д открива своя първи филиал извън Германия. Компанията се казва "AAMepan" и се намира в Италия.

Б·А·Д се развива с изключително бързи темпове и през 2007 година има вече 9 дъщерни фирми в Европа, които изграждат Тийм Превент Груп. Обслужваните фирми вече са повече от 250 000, в които работят над 4 милиона работници и служители.

"Тийм Превент България" ООД е дъщерна фирма на Б·А·Д "Здравна превенция и техника за сигурност". Фирмата е регистрирана през 2007 година.

Ние сме модерна, надеждна и с високо квалифициран персонал фирма, която предлага съвременни услуги, ориентирани към клиента, базирани на последните научни и технологични открития в сферата на медицината, здравето, безопасността при работа, хигиената и безопасноста на храните.

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647