За контакт

ТиймПревент България ООД

Офис София
1606, София, ул. „20-ти Април” 19, ет. 1
Тел./факс: +359 2 852 96 47
Мобилен: + 359 886 152022

Офис Шумен
9700, Шумен, бул. Славянски 30, ет. 2, стая 4
Тел./факс: + 359 54 866822


E-mail: teampreventbg@teamprevent.com