Служба по трудова медицина

"Да дадем смисъл на изискванията"

Ние можем да ви предложим комплексни услуги за управление на безопасността и запазване здравето на работещите. Ние ще разработим всички документи, които държавните органи /Инспекция по труда, НОИ, Агенция по заетостта и др./ искат, но ще ви дадем и сигурността, че сте защитени и правите най-доброто за вас и вашите служители.
Според българското законодателство всеки работодател е задължен да има сключен договор със Служба по трудова медицина.

Ние от Тийм Превент България искаме да дадем смисъл на това изискване!

Ние разработихме продуктите Silver, Gold и VIP, които включват:

  • Оценка на риска
  • Група / комитет по условия на труд
  • Инструкции
  • Обучения
  • Измервания
  • Иструктажи
  • Заповеди и вътрешно фирмени дикументи
  • Програми за превенция
  • Одитиране и контрол
  • И много други

Нашите комплексни продукти са разработени според спецификата на съответния икономически сектор и дават спокойствие на нашите клиенти.

Ние носим отговорност за действията си!

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647