Безопасна детска градина

Ние от Тийм Превент България ви представяме "Безопасна Детска градина"!
Нашите деца и учителите на нашите деца имат нужда от адекватни здраве и безопасност. Всички те трябва да работят в една по здравословна работна среда.
С продукта "Безопасна детска градина" ние от Тийм Превент България покриваме всички изиквания на законодателтвото, но и даваме реално изражение и стойност на безопасността.

 • Достъп до уникална интерактивна система – Е.В.А.;
 • Обслужване от Служба по трудова медицина;
 • Оценка на риска;
 • Вътрешни документи по ЗБУТ;
 • Консултиране;
 • Покриване на всички изисквания на Инспекцията по труда;
 • Решаване на конкретни проблеми;
 • Отличителни знаци, че учебното заведение инвестира в безопасност;
 • Различни видове одити;
 • Измервания;
 • Обучения;
 • и много други!

Услугите, които Ви предлагаме са резултат от дългогодишната ни практика като консултант по здравословни и безопасни условия на труд на повече от 200 учебни заведения на територията на цялата страна.

Ние знаем, колко важно е за Вас да оправдаете доверието, както на административните органи, така и на родителите на Вашите ученици и широката общественост като цяло.

Hие разработихме пакетни услуги към Безопасна Детска градина. Свържете се с нас, за да ви ги представим!

Ние носим отговорност за действията си!

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647