Аутсорс на безопасните и здравословни условия на труд

Делегирайте ни правата и задълженията по здраве и безопасност! Оставете ние да се правим с този въпрос.
 
Нашия опит показва, че работодателите, които са се възползвали от тази или подобни услуги са свели рисковете на работното място до минимум, нямат наложени актове във връзка с здравословни и безопасни условия на труд, злополуките са спаднали с над 85% и нямат плащания по обезщетения присъдени от съда. Също така са намалили разходите си за здраве и безопасност с над 40%.

 

Цели на услугата: 

 • Изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
 • Превенция на риска;
 • Намаляване на разходите;
 • Оптимизиране на инвестиците;
 • Решаване на конкретни проблеми;
 • Реално извършване на инструктажи на работниците и служителите;
 • Създаване и поддържане на вътрешно-фирмена организация по безопасност;
 • Изпълнение на сроковете свързани с дейността на Инспекцията по труда;
 • Информираност на персонала.


Предимства:

 • Намаляване на разходите на Възложителя в условията на финансова и икономическа криза, чрез избягване на актове и обезщетения;
 • Намаляване на разходи за назначаване на специализиран персонал;
 • Намаляване на разходи по подбор и обучения на специализиран персонал;
 • Ползвате както опита, знанията и уменията на всички специалисти на ТиймПревент България, така и на всички наши европейски партньори;
 • Ползвате знанията и уменията целия екип на Тийм Превент България;
 • Запознаване с добрите практики в подобни предприятия както от България така и от Европа;
 • Фиксирани разходи.

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647