Семинари

31.08-02.09 2015 г. Лидер на класа. Иновативни подходи и адаптивна гъвкавост в преподаването. Новости и предизвикателства 2015/2016.
02.09-04.09 2015 г. Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор. Новите изменения в Кодекса на труда. Новите моменти в пенсионирането
02.10 2015 г. Отговорности и задължения при управлението на дейността по безопасност и здраве при работа
06.11 2015 г. Стресът на работното място – епидемията на 21-ви век
04.12 2015 г. Опасности и важни фактори в дейността по безопасност и здраве при работа
14.10.2016 г. Ежегодно обучение по ЗБУТ: ЗДРАВЕ и БЕЗОПАСНОСТ – управление, задължения и отговорности

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647