м. Януари 2013 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
TP-0113-1162 31.01.2013 Управлението на дейността по безопасност и здраве при работа - неотделим елемент от цялостното управление на трудовия процес гр. София, Хотел Експо

м. Февруари 2013 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
БИ-0213-1163 21.02.2013 Модул 1 – "Управление на дейността по безопасност и здраве при работа – неотделим елемент от цялостното управление на трудовия процес" гр. София, Хотел Експо
АР-0113-1167 25.-27.02.2013 Дисциплинарна и имуществена отговорност. Работно облекло. Отдаване под наем на държавна/общинска собственост. Работно време и почивки в сферата на образованието. Платен годишен отпуск. Училищно настоятелство - процедури, дейности и управление гр. София, Хотел Експо

м. Март 2013 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
БИ-0313-1165 21.03.2013 Модул 2 - "Управлението на дейността по безопасност и здраве при работа - неотделим процес от цялостното управление на трудовия процес" гр. София, Хотел Експо
АР-0113-1170 22.03.2013 Право модул 1 "Задължения и отговорности на експертите по управление на човешки ресурси (личен състав)" гр. София, Хотел Експо

м. Април 2013 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
БИ-0413-1166 04.04.2013 Модул 3 - "Безопасност и здраве при работа - задължение и отговорност на всички участници в трудовия процес" гр. София, Хотел Експо
АР-0113-1171 05.04.2013 Право модул 2 "Сключване и изменение на трудовото правоотношение. Рисковете за работодателя и типични пропуски, допускани от екипа му. Изисквания за съставяне и водене на вътрешна документация във връзка с трудовите договори. Съдебна практика." гр. София, Хотел Експо
АР-0413-1172 19.04.2013 Право модул 3 "Работно време, почивки и отпуски. Възможностите на работодателя за въвеждане на гъвкави режими на работа." гр. София, Хотел Експо
АР-0413-1175 25.04.2013 Делегирани бюджети и програмно бюджетиране в сферата на образованието гр. Пловдив, Хотел Тримонциум Принцес
АР-0413-1176 26.04.2013 Провеждане на новите обществени поръчки от учебните заведения – нови моменти и добри практики гр. Пловдив, Хотел Тримонциум Принцес

м. Май 2013 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
АР-0513-1173 10.05.2013 Право модул 4 "Tрудови задължения на работниците и служителите. Дисциплинарна и имуществена отговорност. Най-честите пропуски на екипа на работодателя. Съдебна практика." гр. София, Хотел Експо
АР-0513-1174 17.05.2013 Право модул 5 "Прекратяване на трудовото правоотношениe. Най-честите грешки допускани от екипа на работодателя при съкращения в щата и при намаляване на обема на работа. Съдебна практика." гр. София, Хотел Експо

м. Юни 2013 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
АР-0613-1177 10-12 Юни 2013 г. Интензивен Курс - "Сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение. Как да направим избор между трудов и граждански договор. Съкращения в щата. Съдебна практика.Най-честите грешки, допускани от екипа на работодателя." к.к. Слънчев бряг, област Бургас, Хотел Марвел
АР-0613-1178 13 Юни 2013 г. Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и административно наказание. Процедури по налагане на санкции. гр. София, Хотел Централ Форум
АР-0613-1179 14 Юни 2013 г. Нарушения в административно наказателното производство. г. София, Хотел Централ Форум

м. Юли 2013 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
ТП - 0713 - 1181 08.-09.07.2013 Част 1 - "Счетоводен процес в училищата. Често срещани грешки в счетоводната практика. Европейско финансиране." гр.Поморие, Хотел Виа Понтика
ТП - 0713 - 1182 10.-12.07.2013 Част 2 – "Нови възможности при сключване на трудовия договор. Задължителни вътрешни актове при управлението на човешки ресурси." гр.Поморие, Хотел Виа Понтика

м. Август 2013 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
АР - 0813 - 1183 30.-31.08.2013 Част 3 – "Нови възможности в управлението на учебно и детско заведение: - Атестирането и оценката на труда; Пенсионирането на педагогически и непедагогически персонал; Дисциплинарна и имуществена отговорност" Хотел Атлантис, гр.Бургас, кв.Сарафово

м. Септември 2013 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
АР - 0913 - 1184 18.-20.09.2013 Интензивен семинар "Сключване,изменение и прекратяване на трудовото правоотношение" Хотел Маджестик, к.к. Слънчев бряг
АР - 0913 - 1191 27.09.2013 Право Модул 1 – Задължения и отговорности на експертите по управление на човекшките ресурси Хотел Експо, гр.София

м. Октомври 2013 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
АР-1013-1192 04.10.2013 Право Модул 2 – Подбор на персонал – ефективни техники и добри практики Хотел Експо, гр.София
АР-1013-1193 11.10.2013 Право Модул 3 – Сключване и изменение на трудовото правоотношение. Възможности при сключване на втори трудов договор. Как да направим избор между трудов и граждански договор. Хотел Експо, гр. София
АР-1013-1189 23.10.2013 "Предизвикателства пред учебните заведения при провеждането на обществени поръчки. Нови моменти и добри практики" Хотел Експо, гр. София
АР-1013-1190 24.10.2013 "Документооборот и архивиране на документи в учебните заведения. Жалби и сигнали. Защита на лични данни" Хотел Експо, гр.София
АР-1013-1194 25.10.2013 Право Модул 4 – Работно време, почивки и отпуски. Възможности на работодателя за въвеждане на гъвкаво работно време. Хотел Експо, гр.София
АР-1013-1198 25.10.2013 Семинар 1 - "Специфики на административно наказателното производство по Закона за здравето. Съдебен контрол върху наказателни поставления, издавани по реда на Закона за здравето" Хотел Новотел, гр.София
АР-1013-1199 31.10.2013 Семинар 2 - "Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и админстративно наказание. Процедури по налагане на санкции." Хотел Новотел, гр.София

м. Ноември 2013 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
АР-1113-1200 01.11.2013 Семинар 3 - "Административно наказателно производство по Закона за здравното осигуряване. Съдебен контрол." Хотел Новотел, гр.София
TP-1113-1185 07.11.2013 ЗБУТ С1 - "Управлението на дейността по безопасност и здраве при работа - неотделим елемент от цялостното ръководство на трудовия процес" Хотел Експо, гр.София
АР-1113-1201 07.11.2013 Модул 1 – Изкуството мениджмънт - инструменти за постигане на целите, съвременни практики. Разлики с лидерството. Хотел Експо, гр.София
АР-1113-1195 08.11.2013 Право Модул 5 – Атестиране и оценка на труда. Формиране на работна заплата. Хотел Експо, гр.София
АР-1113-1196 22.11.2013 Право Модул 6 – Трудови задължения, дисциплинарна и имуществена отговорност на служителите и работниците. Хотел Експо, гр.София

м. Декември 2013 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
TP-1213-1186 05.12.2013 ЗБУТ С2 - "Здравето и безопасността при работа - отговорност и предизвикателство пред работодателя." Хотел Експо, гр. София
АР-1213-1197 09.12.2013 Право Модул 7 – Прекратяване на трудовото правоотношение. Съкращения в щата. Прилагане на 7 различни начина на прекратяване на трудовото правоотношение. Хотел Експо, гр.София
АР-1213-1209 11.-13.12.2013 Зимен тренинг курс за учебни заведения. Мурите Клуб Хотел, Банско - Разлог
АР-1213-1180 16.-18.12.2013 Зимен тренинг курс за успешно управление на социални, -лечебни и здравни заведения. Мурите Клуб Хотел, Разлог - Банско