м. Януари 2012 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
ТП–0112-1105 20.01.2012 Ежегодно обучение по ЗБУТ гр. София, Хотел Феста София

м. Февруари 2012 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
ТП–0212-1106 15.-16.02.2012 Делегирани бюджети и програмно бюджетиране в учебно заведение гр. София, Хотел Феста София
ТП-0212-1107 17.-18.02.2012 Стратегическо планиране в публичния сектор гр. София, Хотел Феста София
ТП-0212-1122 22.-23.02.2012 Взаимодействие на ръководството на социалното заведение с общинската администрацияв социално заведение гр. София, Хотел Феста София
ТП-0212-1123 24.-25.02.2012 Финансово управление, одит и контрол в заведенията за социални услуги в социално заведение гр. София, Хотел Феста София

м. Март 2012 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
ТП–0312-1146 16.03.2012 Отмяна на правото на работодателя да пенсионира работниците и служителите си. Алтернативни възможности гр. София, Хотел Феста София
ТП–0312-1108 21.-22.03.2012 Провеждане на новите обществени поръчки в учебно заведение Боровец, Хотел Боровец Хилс
ТП–0312-1112 23.-24.03.2012 Документооборот и архивиране на документи в учебното заведение Боровец, Хотел Боровец Хилс
ТП–0312-1147 26.-27.03.2012 Провеждане на новите обществени поръчки в Общините гр. София, Хотел Феста София
ТП–0312-1148 27.-28.03.2012 Система за финансово управление и контрол в Общината. (СФУК) гр. София, Хотел Феста София

м. Април 2012 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
БИ–0412-1134 02.04.2012 Отмяна на правото на работодателя да пенсионира работниците и служители си гр. София, Хотел Феста София
ТП–0412-1124 04.-05.04.2012 Провеждане на новите обществени поръчки в здравното и социалното заведение Банско-Разлог – "Мурите Клуб Хотел"
ТП–0412-1125 06.-07.04.2012 Документооборот и архивиране на документи в здравното и социално заведение Банско-Разлог – "Мурите Клуб Хотел"
БИ–0412-1137 10.04.2012 Взаимодействие на работодателя и участниците по безопасност и работа в дейността и контрола по ЗБУТ гр. София, Хотел Феста София
ТП–0412-1113 26.04.2012 Предизвикателствата пред директорите на учебни заведения при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - отговорности, задължения и дейности побезопасност и здраве при работа гр. Варна, к-с Златни пясъци Хотел Мелия Гранд Ермитаж
ТП–0412-1114 27.-28.04.2012 Трудово право и социално осигуряване – нови тенденции в сферата на образованието гр. Варна, к-с Златни пясъци Хотел Мелия Гранд Ермитаж

м. Май 2012 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
БИ–0512-1138 15.05.2012 Специфични елементи на условията на труд и мерки за профилактика на здравни увреждания гр. София, Хотел Феста София
АР–0512-1135 17.05.2012 Промяната на режимите на работното време - важен антикризисен инструмент. Икономически ефект за предприятието от използването им гр. София, Хотел Феста София

м. Юни 2012 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
АР–0612 - 1151 11-13 Юни 2012 г. Сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение. гр. Поморие, Хотел Феста Поморие Ризорт
АР–0612 - 1136 14-16 Юни 2012 г. Сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение гр.Поморие, Феста Поморие Ризорт
- 18.-19.06.2012 Webinar: Орган по безопасност - отговорност, рискове и задължения ИНТЕРНЕТ
- 20.-21.06.2012 Webinar: Трудова злополука - "На мен няма как да ми се случи" ИНТЕРНЕТ
- 22.-25.06.2012 Webinar: Стрес - скрит риск! ИНТЕРНЕТ
- 26.-27.06.2012 Webinar: КУТ / ГУТ в Образованието ИНТЕРНЕТ
- 28.-29.06.2012 Webinar: Отмяна на правото на работодателя да пенсионира работещия. / Последно изменение на Кодекса на труда 2012 г. ИНТЕРНЕТ

м. Юли 2012 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
ТП – 0712 - 1115 04.-05.07.2012 Добро управление на учебното заведение чрез организация, анализ и използване на инфромационните ресурси Хотел Роял Касъл, в.с. Елените, Област Бургас
ТП – 0712 - 1111 06.-07.07.2012 Финансово управление, одит и контрол в учебното заведение Хотел Роял Касъл, в.с. Елените, Област Бургас
ТП – 0712 - 1128 09.-11.07.2012 Сключване,изменение и прекратяване на трудовото правоотношение Хотел Роял Касъл, в.с. Елените, Област Бургас
ТП – 0712 - 1126 11.-12.07.2012 Лидерство и работа в екип Хотел Роял Касъл, в.с. Елените, Област Бургас

м. Август 2012 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
AP - 0812 - 1117 22.-23.08.2012 Управление на имущество, активи и информация. Стопански договори. Гранд Хотел Приморско, гр. Приморско
AP - 0812 - 1109 24.-25.08.2012 Взаимодействие на училищната администрация с общинската администрация. Гранд Хотел Приморско, гр. Приморско
ТП - 0812 - 1139 27.-29.08.2012 Сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение. Как да направим избор между трудов и граждански договор. Съкращения в щата. Най-честите грешки, допускани от екипа на работодателя. Съдебна практика. х-л Феста Уинтър Палас, гр. Боровец

м. Септември 2012 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
БИ - 0912 - 1140 18.-19.09.2012 Нов модел за формиране на работните заплати в общините Гранд Хотел Приморско, гр. Приморско
АР - 0912 - 1141 19.-20.09.2012 Дисциплинарна и имуществена отговорност на служителите в общината. Трудови задължения. Най-чести грешки допускани от екипа на кмета. Гранд Хотел Приморско, гр. Приморско
АР - 0912 - 1142 26.-27.09.2012 Съдържание на трудовия договор - нови възможности при договаряне между страните Гранд Хотел Велинград, гр. Велинград
АР - 0912 - 1143 27.-28.09.2012 Задължения и отговорности на експертите по управление на човешки ресурси (личен състав) Гранд Хотел Велинград, гр. Велинград

м. Октомври 2012 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
БИ – 1012 - 1131 04.10.2012 Отговорности, задължения и дейности по безопасност и здраве при работа. Предизвикателства. Хотел Феста София, гр. София
АР – 1012 - 1110 10.-11.10.2012 Управление на финансов риск в учебното заведение Хотел Експо, гр. София
АР – 1012 - 1116 12.10.2012 Нови моменти при формиране на работните заплати в учебното заведение Хотел Експо, гр. София
АР – 1012 - 1140 16.-17.10.2012 Задължения и права на актосъставителите и административно-наказващите органи Хотел Централ Форум, гр. София
АР – 1012 - 1144 17.-18.10.2012 Нови моменти при формиране на работните заплати в общините Хотел Централ Форум, гр. София
ТП – 1012 - 1152 24.10.2012 Отговорности и задължения на експертите по управление на човешки ресурси (личен състав) Парк хотел Санкт Петербург, гр. Пловдив
ТП – 1012 - 1153 25.10.2012 Предизвикателствата при провеждане на обществени поръчки – от теория към практика Парк хотел Санкт Петербург, гр. Пловдив
ТП – 1012 - 1154 26.-27.10.2012 Разработване и управление на програми, стратегии и проекти Парк хотел Санкт Петербург, гр. Пловдив

м. Ноември 2012 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
АР – 1112 - 1159 07.-08.11.2012 Работното време, почивки и отпуски в сферата на образованието за педагогически и непедагогически персонал. Нови възможности за въвеждане на гъвкави режими на работа Мурите Клуб Хотел, гр. Разлог - Банско
АР – 1112 - 1119 09.-10.11.2012 Разработване и управление на програми, стратегии и проекти в учебните заведения Мурите Клуб Хотел, гр. Разлог - Банско
АР – 1112 - 1155 14.-15.11.2012 Сключване и изменение на трудовото правоотношение. Възможности при сключване на втори трудов договор.Как да направим избор между трудов и граждански договор Мурите Клуб Хотел, гр. Разлог - Банско
АР – 1112 - 1156 15.-16.11.2012 Прекратяване на трудовото правоотношение. Възможности за работодателя при приложение на 7 различни начина за прекратяване. Процедури и документация при съкращения в щата Мурите Клуб Хотел, гр. Разлог - Банско

м. Декември 2012 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
БИ – 1212 - 1157 03.12.2012 Здравето и безопасността при работа - отговорност и предизвикателство пред работодателя Хотел Експо, гр. София
ТП – 1212 - 1158 06.-07.12.2012 Нови моменти при формиране на работната заплата в инспектората по образование Хотел Експо, гр. София
АР – 1212 - 1160 12.-14.12.2012 Зимен тренинг курс за учебни заведения Хотел Феста Уинтър Палас, к.к. Боровец
АР – 1212 - 1161 17.-19.12.2012 Зимен тренинг курс за социални заведения Хотел Феста Уинтър Палас, к.к. Боровец