Архив

Тук ще намерите информация за вече приключили семинари и обучения на ТиймПревент България.

м. Януари 2011 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
ТП-1101-1075 27-28.01.2011 г. Актуални постановки, принципи и взаимодействия при организацията на дейността по безопасност и здраве при работа гр. София, Хотел Централ Форум

м. Февруари 2011 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
ТП-0211-1076 17-18.02.2011 г. Новите промени в процедурите за възлагане на обществените поръчки от учебните заведения гр. София, Хотел Феста София
ТП-0211-1077 16-17.02.2011 г. Актуални постановки, принципи и взаимодействия при организацията на дейността по безопасност и здраве при работа. гр. София, Хотел Феста София

м. Март 2011 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
ТП-0311-1079 22-24.03.2011 г. Актуални проблеми при взаимодействието на Здравната каса и здравните заведения "Прекратяване на трудовото правоотношение" к.к. Боровец, Хотел Уинтър Палаc
ТП-0311-1078 15-17.03.2011 г. Сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение в учебните заведения к.к. Боровец, Хотел Уинтър Палас

м. Април 2011 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
ТП-0411-1080 12-15.04.2011 г. Посещение в CEDEFOP (Европейския център за развитие на професионалното обучение) гр. Солун, Гърция
ТП-0411-1081 28-30.04.2011 г. Задължения на работодателите в заведенията за социални услуги за разработване на вътрешни актове , изисквани от Кодекс на труда, Закона за социалното подпомагане и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Хотел White Fir Resort, Комплекс Голф игрище "Пирин" - Банско

м. Май 2011 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
ТП-0511-1082 17.05.2011 Ежегодно обучение по ЗБУТ. Отговорности, задължения и дейности по безопасност и здраве при работа. Предизвикателства. Хотел Централ Форум, бул. "Цар Борис III" № 41
ТП-0511-1084 30.-31.05.2011 Система за финансово управление и контрол в Общините - изисквания, разработване и въвеждане Хотел Централ Форум, бул. "Цар Борис III" №41

м.Юни 2011

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
ТП-0611-1083 06.06.2011 Ежегодно обучение по ЗБУТ. Отговорности, задължения и дейности по безопасност и здраве при работа. Предизвикателства Хотел Централ Форум
ТП-0611-1085 23.-25.06.2011 Сключване, изменение и прекратяване на трудови договори в здравните и социални заведения гр. Приморско, Гранд Хотел Приморско

м. Юли 2011 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
ТП-0711-1086 11.-13.07.2011 Сключване, изменение и прекратяване на трудови договори в учебните заведения. Хотел Роял Парк 4*, к.к. Елените
ТП-0711-1087 13.-15.07.2011 Система за финансово управление и контрол (СФУК) в учебното заведение. Хотел Роял Парк 4*, к.к. Елените
ТП-0711-1088 18.-20.07.2011 ЗА ОБЩИНИ: Сключване, изменение и прекратяване на трудови договори в Общините Хотел Роял Парк 4*, к.к. Елените

м. Август 2011 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
ТП-0811-1089 25.-27.08.2011 Радикалните промени в обществените поръчки. Работно облекло в учебното заведение Хотел Роял Касъл 5*, к.к. Елените
ТП-0811-1090 29.-31.08.2011 Радикалните промени в обществените поръчки. Работно облекло в здравните и социални заведения Хотел Роял Касъл 5*, к.к. Елените

м. Септември 2011 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
ТП-0911-1091 01.-03.09.2011 Сключване, изменение и прекратяване на трудови договори в предприятието Хотел Роял Касъл 5*, к.к. Елените

м. Октомври 2011 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
ТП-1011-1092 20.10.2011 ЧАСТ 1 Трудови задължения на служителите и работниците в предприятието. Дисциплинарна и имуществена отговорност. гр. София, Хотел ФЕСТА СОФИЯ
ТП-1011-1095 21.10.2011 Първа тема: Основен платен годишен отпуск – проблеми и решения гр.София Хотел Централ Форум (бул. "Цар Борис III" 41)

м. Ноември 2011 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
ТП-1111-1096 04.11.2011 Втора тема: Неизползвани начини за прекратяване на трудовия договор но инициатива на работодателя – възможности и грешки гр.София Хотел Централ Форум (бул. "Цар Борис III" 41)
ТП-1111-1094 14.-16.11.2011 Специализиран семинар за учебни заведения гр. Банско Хотел White Fir Valley
ТП-1111-1093 17.11.2011 ЧАСТ 2 Сключване на трудовотоправоотношение. Как да направим избор между трудов и граждански договор гр. София, Хотел ФЕСТА СОФИЯ
ТП-1111-1097 18.11.2011 Трета тема: Как да използваме възможностите на различните режими на работното време гр.София Хотел Централ Форум (бул. "Цар Борис III" 41)
ТП–1111-1101 24.-25.11.2011 Втора национална среща – семинар на професионалните гимназии и училища към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) гр.София Хотел Феста София (бул. България 83)

м. Декември 2011 г.

КОД Дата на провеждане Тема Място на провеждане
ТП-1211-1094 01.12.2011 ЧАСТ 3 Прекратяване на трудовотоправоотношение. Съкращения в щата. гр. София, Хотел ФЕСТА СОФИЯ
ТП-1111-1098 02.12.2011 Четвърта тема: Втори трудов договор – възможности и грешки гр.София Хотел Централ Форум (бул. "Цар Борис III" 41)
ТП–1211-1102 09.12.2011 Безопастност и здраве при работа гр. София Хотел Феста София
ТП–1211-1104 12.-14.12.2011 ЗИМЕН ТРЕНИНГ КУРС 2011 ЗА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ к.к. Пампорово, Хотел Пампорово
ТП–1211-1103 15.-17.12.2011 Специализиран семинар за здравни и социални заведения к.к. Пампорово Хотел Пампорово
ТП-1111-1099 16.12.2011 Пета тема: Втори трудов договор – възможности и грешки гр.София Хотел Централ Форум (бул. "Цар Борис III" 41)