Семинари 2009

Тук може да намерите програми и информация за вече проведени обучения и семинари през 2009 г.

 

м. Февруари 2009

Семинар

"Какво е здраве и безопасност при работа. Основни рискове за безопасност и здраве при работа в учебното заведение. Роля на Службата по трудова медицина при осигуряване на безопасност и здраве при работа. Новите санкции.".

Дата на провеждане: 19-20.02.2009 г.

КОД: ТП-1021-0209

лектор: Д-р Петромила Петрова, инж. Янка Личева, Румен Димитров

Целева група: Училища и детски градини; Висши учебни заведения;

Място на провеждане: гр. София;

Брой участници: 43

Семинар

"Сключване, изпълнение и изменение на трудовите договори в общините. Рисковете за работодателя и типични пропуски, допускани от екипа му. Изисквания за съставяне и водене на вътрешна документация във връзка с трудовите договори. Съдебна практика. Новите изменения в Кодекса на труда.".

Дата на провеждане: 24-25.02.2009г.
КОД: ТП-1022-0209

лектори: Иван Нейков

Целева група: Общинска администрация;

Място на провеждане: гр. София;

Брой участници: 32


м. Март 2009

Семинар

"Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Какво е здраве и безопасност при работа. Основни рискове за безопасност и здраве при работа. Роля на Службата по трудова медицина при осигуряване на безопасност и здраве при работа. Новите санкции".

Дата на провеждане: 05-06.03.2009г.
КОД: ТП-1023-0309

лектори: д-р Петромила Петрова, експерт Служба по трудова медицина, консултант на НОИ, инж. Веселин Попов, експерт Служба по трудова медицина и Румен Димитров, експерт Служба по трудова медицина

Място на провеждане: гр. София;

Брой участници: 45


Семинар

"Сключване, изпълнение и изменение на трудовите договори в лечебните заведения. Рисковете за работодателя и типични пропуски, допускани от екипа му. Изисквания за съставяне и водене на вътрешна документация във връзка с трудовите договори. Съдебна практика. Новите изменения в Кодекса на труда.".

Дата на провеждане: 9-10.03.2009г.
КОД: ТП-1024-0309

лектор: Иван Нейков

Целева група: Лечебни заведения

Място на провеждане: гр. София;

Брой участници: 37

 

Семинар

"Какво е здраве и безопасност при работа. Основни рискове за безопасност и здраве при работа в учебното заведение. Роля на Службата по трудова медицина при осигуряване на безопасност и здраве при работа. Новите санкции.".

Дата на провеждане: 25-26.03.2009 г.
КОД: ТП-1025-0309

лектор: д-р Петромила Петрова, инж. Веселин Попов, Румен Димитров

Целева група: Училища и детски градини; Висши учебни заведения;

Място на провеждане: гр. София;

Брой участници: 37

м. Април 2009

Семинар

"Предизвикателствата на обществените поръчки в сферата на образованието"

Дата на провеждане: 9-10.04.2009 г.
КОД: ТП-1026-0409

лектор: Мария Райчева – началник отдел „Търгове и договаряне” към МТСП

Целева група: Училища и детски градини; Висши учебни заведения;

Място на провеждане: гр. София;

Брой участници: 43

Семинар

"Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Общинската администрация. Какво е здраве и безопасност при работа. Основни рискове за безопасност и здраве при работа. Роля на Службата по трудова медицина при осигуряване на безопасност и здраве при работа. Новите санкции"

Дата на провеждане: 16-17.04.2009 г.
КОД: ТП-1027-0409

лектори: д-р Петромила Петрова, инж. Веселин Попов, Румен Димитров

Целева група: Общинска администрация

Място на провеждане: гр. София;

Брой участници: 29

 

м.Май 2009

Семинар

"Прекратяване на трудовото правоотношение в лечебните заведения. Най-честите грешки допускани от екипа на работодателя при съкращения в щата и при намаляване на обема на работа. Съдебна практика."

Дата на провеждане: 14-15.05.2009 г.
КОД: ТП-1028-0509

лектор: Иван Нейков

Целева група: Лечебни заведения

Място на провеждане: гр. София, хотел Шипка;

Работен език: Български;

Брой участници: 21

Семинар

„Общини и фирми - възложители на обществени поръчки за строителство. Нови законови изисквания и добри практики.”

Дата на провеждане: 21-22.05.2009 г.
КОД: ТП-1030-0509

лектор: инж. Мария Райчева и Асен Илиев

Целева група: Общинска администрация и фирми възложители

Място на провеждане: гр. София, хотел Централ Форум;

Работен език: Български;

Брой участници: 23

 

Семинар

„Как да подготвим документите за участие в обществена поръчка? Кандидати за участие в обществени поръчки за строителство - нови законови изисквания и добри практики.”

Дата на провеждане: 28-29.05.2009 г.
КОД: ТП-1031-0509

лектор: инж. Мария Райчева и Асен Илиев

Целева група: Строителни фирми

Място на провеждане: гр. София, хотел Шипка;

Работен език: Български;

Брой участници: 17

 

м.Юни 2009

Семинар

„Прекратяване на трудовото правоотношение в банковия и финансов сектор.Най-честите грешки допускани от екипа на работодателя при съкращения в щата и при намаляване на обема на работа. Съдебна практика.“

Дата на провеждане: 04-05.06.2009 г.
КОД: ТП-1032-0609

лектор: Иван Нейков

Целева група: Банки, счетоводни, отидорски и застрахователни компании.

Място на провеждане: гр. София, хотел Шипка;

Работен език: Български;

Брой участници: 25

 

Семинар

„Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в металургията и машиностроенето. Същност и oсновни рискове за безопасност и здраве при работа. Роля на Службата по трудова медицина. Новите санкции“

Дата на провеждане: 11-12.06.2009 г.
КОД: ТП-1033-0609

лектори: д-р Петромила Петрова, инж. Сашка Калеканова, инж. Янка Личева, инж. Веселин Попов и Румен Димитров

Целева група: Металургия и машиностроене

Място на провеждане: гр. София, хотел Шипка;

Работен език: Български;

Брой участници: 22

 

Семинар

„Прекратяване на трудовото правоотношение в условията на тежка икономическа криза. Най-честите грешки допускани от екипа на работодателя при съкращения в щата и при намаляване на обема на работа. Съдебна практика.“

Дата на провеждане: 25-26.06.2009 г.
КОД: ТП-1034-0609

лектор: Иван Нейков

Място на провеждане: гр. София, хотел Шипка;

Работен език: Български;

Брой участници: 28

 

м.Юли 2009

Семинар

„Учебни заведения - възложители на обществени поръчки в условията на делегирани бюджети - добри практики. Нови законови изисквания.“

Дата на провеждане: 02-03.07.2009 г.
КОД: ТП-1035-0709

лектори: Инж. Мария Райчева - Началник отдел „Търгове и договаряне” към Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Асен Илиев – старши юрисконсулт отдел „Правен” към МТСП

Целева група: Директори на учебни заведения

Място на провеждане: гр. София, хотел Шипка;

Работен език: Български;

Брой участници: 35

 

Семинар

„Лечебни заведения - възложители на обществени поръчки - добри практики. Нови законови изисквания.“

Дата на провеждане: 09-10.07.2009 г.
КОД: ТП-1036-0709

лектори: Инж. Мария Райчева - Началник отдел „Търгове и договаряне” към Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Асен Илиев – старши юрисконсулт отдел „Правен” към МТСП

Целева група: Лечебни заведения

Място на провеждане: гр. София, хотел Шипка;

Работен език: Български;

Брой участници: 16

 

м. Август - Септември 2009

Семинар

ЧАСТ 1 - „Финансиране – делегирани бюджети. Как да управляваме ефективно делегиран бюджет в сферата на образованието.”

Дата на провеждане: 25-28.08.2009 г.
КОД: ТП-1037-0809

лектори: Калин Лимберов и Иван Нейков

Целева група: Училища и детски градини; Висши учебни заведения;

Място на провеждане: гр. Приморско, хотел - "Гранд Хотел Приморско" 5 звезди;

Работен език: Български;

Брой участници: 92

 

Семинар

ЧАСТ 2 - „Разработване и управление на проекти. Възможности за финансиране от Европейските фондове. Управление на проект – ефективен инструмент за управление на учебно заведение.”

Дата на провеждане: 01-04.09.2009 г.
КОД: ТП-1038-0909

лектор: Мария Райчева, Асен Илиев и Йордан Димитров

Целева група: Училища и детски градини; Висши учебни заведения;

Място на провеждане: гр. Приморско, хотел - "Гранд Хотел Приморско" 5 звезди;

Работен език: Български;

Брой участници: 21

 

м. Октомври 2009

Семинар

"Сключване, изпълнение и изменение на трудовите договори в лечебните заведения. Рисковете за работодателя и типични пропуски, допускани от екипа му. Изисквания за съставяне и водене на вътрешна документация във връзка с трудовите договори. Съдебна практика."

Дата на провеждане: 15-16.10.2009 г.
КОД: ТП-1040-1009

Лектори: Иван Нейков

Целева група: Здравни и лечебни заведения.

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум;

Работен език: Български

 

Семинар

"Общини - възложители на обществени поръчки за строителство – нови законови изисквания и добри практики"

Дата на провеждане: 21-22.10.2009 г.
КОД: ТП-1041-1009

Лектори: инж. Мария Райчева
Асен Илиев

Целева група: Общини в България

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум;

Работен език: Български

 

Семинар

"Общини - възложители на обществени поръчки за доставки и услуги – нови законови изисквания и добри практики"

Дата на провеждане: 22-23.10.2009 г.
КОД: ТП-1042-1009

Лектори: инж. Мария Райчева
Асен Илиев

Целева група: Общини в България

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум;

Работен език: Български

 

м. Ноември 2009

Семинар

"Разработване и управление на проекти. Възможности за финансиране от Европейските фондове. Управление на проект – ефективен инструмент за управление на учебно заведение."

Дата на провеждане: 24-26.11.2009 г.
КОД: ТП-1043-1109

Лектори: Йордан Димитров

Целева група: Учебни заведения

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум;

Работен език: Български

 

Семинар

„Учебни заведения - възложители на обществени поръчки в условията на делегирани бюджети – добри практики. Нови законови изисквания”

Дата на провеждане: 26-27.11.2009 г.
КОД: ТП-1044-1109

Лектори: инж. Мария Райчева
Асен Илиев

Целева група: Учебни заведения

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум;

Работен език: Български

 

м. Декември 2009

Семинар

„Делегирани бюджети в образованието – годишно счетоводно приключване за 2009 г. Нормативни изисквания и актуални проблеми.”

Дата на провеждане: 14-15.12.2009 г.
КОД: ТП-1045-1209

Лектори: Красимир Вълчев, Елена Аврамова, Росица Матрачийска

Целева група: Учебни заведения

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум;

Работен език: Български