14. юли 2015

 

ВНИМАНИЕ: Работодателите трябва да осигурят подходящи условия на работа за служителите в горещините

 

"Главна инспекция по труда" напомня на работодателите, че трябва да предприемат мерки за защита на живота и здравето на работещите от неблагоприятните климатични условия", се казва в съобщението, което ИА ГИТ публикувана сайта си.

 

Изискванията към работните места във връзка с микроклимата са подробно описани в Наредба РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, уточняват от инспекцията.

 

При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метеорологични условия - вятър, висока температура, дъжд, мъгла.

 

ТиймПревент България напомня на всички работодатели, че могат да получават актуална информация за метеорологичните условия в България, можете да следите тук.

 

Работодателят трябва да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, тип работа, която е по-безопасна при дадени условия, подходящи лични предпазни средства, да осигури помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма, предупреждават инспекторите.

 

Оптималната температура през топлия период трябва в закрити помещения трябва да бъде между 18 и 25 градуса. Допустимата температура през лятото на работните места не може да бъде над 28 градуса, посочват от ИТ.

 

Има и изключения, посочени в наредбата - при жеги навън, температурата в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса.

 

Инспекторите са дали подробно описание за замерване температурата в работните помещения. Това трябва да става в два последователни дни или в един, но когато климатичните условия са най-неблагоприятни. Кога климатичните условия са най-неблагоприятни се определя след съгласуване с представителите на работниците и служителите.

 

Източник: Главна инспекция по труда

 

 

Относно групата B·A·D

Групата B·A·D обслужва с помощта на повече от 4 000 експерти в Германия и Европа 270 000 предприятия с 4 милиона заети в различните области на превенцията. През 2016 оборотът беше 265,5 милиона евро. Така B·A·D GmbH с нейното дъщерно европейско дружество TeamPrevent принадлежи към най-големите фирми, предлагащи услуги по превенция (охрана на труда, здравеопазване, безопасност, персонал). Обхватът на услугите е от отделни проекти до комплексни мероприятия за аутсорсинг. Портфейлът на групата се допълва от множество предложения в областите на консултацията, повишаването на квалификацията и сертификацията.

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647