06. август 2015

 

ВАЖНО: OHSAS 18001 става ISO 45001

Първият работен вариант на ISO 45001 вече е готов

 

Уважаеми клиенти и партньори,

ТиймПревент България Ви уведомява, че първият работен вариант на ISO 45001 вече е готов.

 

Целта на разработвания от Международната организация за стандартизация стандарт ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements е да се установят изисквания относно системата за управление на здравето и безопасността при работа на базата на известния и широко прилаган досега документ OHSAS 18001. Чрез стандарта ще се гарантират безопасни и здравословни условия на труд за работещите в различни организации по целия свят.

 

Независимо от факта, че основата на разработвания проект е признатият OHSAS 18001, между двата документа има и някои разлики. На първо място, ISO 45001 ще акцентира на обстоятелствата - външни и вътрешни, в които работи организацията, и второ, по-голямо внимание ще се отдели на ангажимента на висшето ръководство и ролята на лидерството.

 

Във фокуса на международния стандарт ще бъдат не само въпросите за здраве и безопасност при работа непосредствено в самата организация - ще се разгледат и отразят също и очакванията на широката общественост. В този контекст организацията ще трябва да вземе предвид и отношенията със своите подизпълнители и доставчици, както и да прецени как нейната работа ще повлияе на съседни организации в близка окръжаваща среда.

 

Това е много повече от съсредоточаване върху условията на работа за работещите в самата организация, за т.нар. вътрешен персонал; ще се вземат предвид и въпроси, свързани с осигуряване на условия при изпълнение на дейности по договори с подизпълнители.

 

Международната организация по стандартизация стартира работа по предстоящата ревизия на стандарта OHSAS 18001 през 2013 г. Първият работен вариант на ISO 45001 вече е готов. Следващата среща на Комитет PC 283 на ISO, работещ по новата версия на стандарта, е насрочена за септември 2015. Крайният срок за публикуване на финалната версия е септември 2016 г.

 

Внедряването на системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд е от значение за всички организации, които желаят:

  • Да въведат система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, за да се елиминира или намали риска за служителите и другите заинтересовани страни
  • Да получат доказателство за съответствието на предприетите от тях действия с декларираната политика по здравословни и безопасни условия на труд
  • Да демонстрират пред други страни това съответствие
  • Да внедрят, поддържат и непрекъснато да подобряват система за управление на здравословни и безопасни условия на труд
  • Да сертифицират своята система за управление на здравословните и безопасни условия на труд

 

Повече информация можете да четете на сайта на Български Институт по Стандартизация (БДС)

 

 

Относно групата B·A·D

Групата B·A·D обслужва с помощта на повече от 4 000 експерти в Германия и Европа 270 000 предприятия с 4 милиона заети в различните области на превенцията. През 2016 оборотът беше 265,5 милиона евро. Така B·A·D GmbH с нейното дъщерно европейско дружество TeamPrevent принадлежи към най-големите фирми, предлагащи услуги по превенция (охрана на труда, здравеопазване, безопасност, персонал). Обхватът на услугите е от отделни проекти до комплексни мероприятия за аутсорсинг. Портфейлът на групата се допълва от множество предложения в областите на консултацията, повишаването на квалификацията и сертификацията.

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647