27. август 2015

 

Справяне с рисковете за електрическата безопасност на работното място — нов филм за Напо

Гледайте Напо в … Ситуации под напрежение!

 

 

Електричеството е добре позната и неразделна част от всекидневния живот, а също и на работното място. Електричеството може обаче да нарани или убие работници и да причини щети, ако не се работи правилно с него. Някои прости предпазни мерки могат значително да намалят риска от нараняване при работа с или в близост до електричество. В „Напо в … Ситуации под напрежение!“ са описани обичайни електрически опасности и рискове и са дадени някои съвети за предпазване и безопасност. Този филм, както и всички филми за Напо, си поставя за цел да повиши осведомеността относно рисковете на работното място, да насърчи дискусиите и да допринесе за по-безопасни трудови практики.

 

Източник: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

 

 

Относно групата B·A·D

Групата B·A·D обслужва с помощта на повече от 4 000 експерти в Германия и Европа 270 000 предприятия с 4 милиона заети в различните области на превенцията. През 2016 оборотът беше 265,5 милиона евро. Така B·A·D GmbH с нейното дъщерно европейско дружество TeamPrevent принадлежи към най-големите фирми, предлагащи услуги по превенция (охрана на труда, здравеопазване, безопасност, персонал). Обхватът на услугите е от отделни проекти до комплексни мероприятия за аутсорсинг. Портфейлът на групата се допълва от множество предложения в областите на консултацията, повишаването на квалификацията и сертификацията.

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647