26. октомври 2017

 

Обучение "Upgrade from VDA 6.3 (2010) to VDA 6.3 (2016)"

7 Ноември 2017, София

Това обучение за надграждане Ви запознава с промените във VDA 6.3 (издание 2016), отнасящи се до актуализациите във въпросника, оценка, анализ на потенциала и други промени и включва:

• VDA 6.3 актуализации;

промени в изискванията за одитор;

коригирано съдържание на въпросника, включително промени в минималните изисквания;

общият подход при одита на процесите по VDA 6.3 вече не се прилага;

промени в изчисляването на резултата;

• анализ на потенциала спрямо VDA 6.3;

актуализирани одиторски доклад, документация и окончателен доклад.

 

Обучението е насочено към процесни одитори по VDA 6.3 (издание 2010) и е на български език.

 

 

Относно групата B·A·D

Групата B·A·D обслужва с помощта на повече от 4 000 експерти в Германия и Европа 270 000 предприятия с 4 милиона заети в различните области на превенцията. През 2016 оборотът беше 265,5 милиона евро. Така B·A·D GmbH с нейното дъщерно европейско дружество TeamPrevent принадлежи към най-големите фирми, предлагащи услуги по превенция (охрана на труда, здравеопазване, безопасност, персонал). Обхватът на услугите е от отделни проекти до комплексни мероприятия за аутсорсинг. Портфейлът на групата се допълва от множество предложения в областите на консултацията, повишаването на квалификацията и сертификацията.

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647