08. юли 2015

 

ИА ГИТ започва проверки на фирмите, наемащи сезонни работници по Черноморието

 

 

Уважаеми клиенти и партньори,

 

ТиймПревент България Ви съобщава, че ИА ГИТ стартира традиционната си кампания за контрол по спазването на трудовото законодателство по морските курорти. Кампанията се провежда през м. Юли до м. Септември, когато националната статистика отчита пик на сезонната заетост.

 

За целта в област Бургас, където увеличението на наетите през сезона е най-голямо, според данните на статистиката, ще бъдат командировани инспектори от други области в страната. Наблюдението на пазара на труда показва, че през 2014 г. от почти 63 000 наети повече през юли спрямо март в трите области с черноморски курорти, в Бургас ръстът е с над 43 000.

 

Във Варна, където сезонната заетост увеличава наетите с около 15 000, и в Добрич, където ръстът им е с 5000, ще се разчита най-вече на оптимизиране на контролната дейност чрез наличния ресурс. За целта ще се наблегне на засилени проверки по спазване на разпоредбите, свързани с трудовите правоотношения - по възникването им, работното време, почивките, заплащането на труда. С тяхното неспазване са свързани и най-честите нарушения в хотелиерството, ресторантьорството и търговията, които основно осигуряват работни места за сезонната заетост по морето.

 

Установените нарушения през миналата 2014г. година показват, че най-често не се заплаща положен нощен труд, както и по-високи надници за работа в почивни дни. Често на обектите липсват документи, от които да е видно разпределението на работното време - кой работник кога се е явил на работа и кога трябва да е приключил работният му ден. За установяване на нарушенията на работното време се налагат по няколко посещения на обектите дори в един и същ ден.

 

Източник: Главна инспекция по труда

 

 

Относно групата B·A·D

Групата B·A·D обслужва с помощта на повече от 4 000 експерти в Германия и Европа 270 000 предприятия с 4 милиона заети в различните области на превенцията. През 2016 оборотът беше 265,5 милиона евро. Така B·A·D GmbH с нейното дъщерно европейско дружество TeamPrevent принадлежи към най-големите фирми, предлагащи услуги по превенция (охрана на труда, здравеопазване, безопасност, персонал). Обхватът на услугите е от отделни проекти до комплексни мероприятия за аутсорсинг. Портфейлът на групата се допълва от множество предложения в областите на консултацията, повишаването на квалификацията и сертификацията.

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647