08. септември 2015

 

ИА ГИТ публикува информация за правата и задълженията на работодателите и работещите на еднодневни трудови договори

 

Уважаеми клиенти и партньори,
ТиймПревент България Ви информира, че Главна инспекция по труда публикува обобщена информация за правата и задълженията на работодателите и на работещите при полагане на труд по силата на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден. Информацията е изготвена със съдействието на експерти от ИА ГИТ, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт. Публикувана е в рубриката „За работодатели и работещи“, в подрубриката „Трудови правоотношения“, http://www.gli.government.bg/page.php?c=53&d=1953

 

Източник: Главна инспекция по труда

 

 

Относно групата B·A·D

Групата B·A·D обслужва с помощта на повече от 4 000 експерти в Германия и Европа 270 000 предприятия с 4 милиона заети в различните области на превенцията. През 2016 оборотът беше 265,5 милиона евро. Така B·A·D GmbH с нейното дъщерно европейско дружество TeamPrevent принадлежи към най-големите фирми, предлагащи услуги по превенция (охрана на труда, здравеопазване, безопасност, персонал). Обхватът на услугите е от отделни проекти до комплексни мероприятия за аутсорсинг. Портфейлът на групата се допълва от множество предложения в областите на консултацията, повишаването на квалификацията и сертификацията.

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647