29. юли 2015

 

ГИТ: Нерегламентиран извънреден труд и нерегламентирано заплащане в морските курорти

Ето какво показаха проверките на ГИТ през летния сезон – интервю с инж. Румяна Михайлова

 

Уважаеми клиенти,

ТиймПревент България представя на Вашето внимание интервю с инж. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, в интервю за Агенция „Фокус”.

 

Фокус: Колко проверки сте осъществили от началото на годината и в летния сезон?

Румяна Михайлова: За първото полугодие на годината инспекторите по труда са извършили 26 173 проверки в 22 621 предприятия с 900 773 заети в тях. Всяка четвърта проверка е била, за да се провери дали са изпълнени дадените задължителни за изпълнение предписания. Констатираните нарушения са 119 906. Свързаните с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 59 465, а с трудовите правоотношения - 60 119. Продължава тенденцията от 2013 г. нарушенията по трудови правоотношения и особено по заплащането на труда, да намаляват. Тези нарушения бяха идентифицирани като рискови в условията на криза и Инспекцията по труда насочи специално внимание към контрола им, затова може да се каже, че положителната тенденция е в резултат основно на нашата дейност. Всъщност основната дейност на Инспекцията може да се каже, че е невидима, тъй като се изразява в превенция, която няма как да се отчете в цифри. На практика всяко установено нарушение, особено свързано с безопасността и здравето при работа, е предпоставка за предотвратяване на трудова злополука в бъдеще. През лятото Инспекцията по труда организира интензивни проверки в две направления, които силно се влияят от сезонната заетост - на обекти в строителството и по морските курорти. Според данните досега от началото на юни до средата на юли по морските курорти са извършени над 700 проверки, свързани със сезонни обекти. Знаете, че в област Бургас, където има най-голям ръст на сезонната заетост, по традиция в началото на юли Инспекцията по труда командирова инспектори от други области, за да бъде по-ефективен контролът и да бъдат защитени правата на повече осигурени лица. Само за седмица, от 10 до 17 юли, там са извършени 105 проверки. Кампанията ще продължи до края на август. Искам обаче да отбележа, че както условията на труд, така и задълженията на работодателите, свързани с трудовите правоотношения - наличието на регистриран в НАП трудов договор, разпределението на работното време, осигуряването на задължителни почивки, редовното изплащане на възнаграждения, заплащането на извънреден труд и т.н., се контролират при всяка проверка. Кампанията в строителството е от началото на май и по нея към момента са извършени 1051 проверки в цялата страна.

 

Фокус: Какви са най-честите нарушения на работното място, които установявате при проверките си през лятото?

Румяна Михайлова: В морските курорти най-честите нарушения са свързани с работното време и почивките, с нерегламентираното полагане на извънреден труд, както и по заплащането му. Редовното изплащане на възнагражденията, на обезщетения, също е сред проблемите, свързани със сезонната заетост. След традиционния засилен контрол в последните години може да се каже, че вече е овладяна тенденцията за работа без договори по курортите. През м.г. например инспекторите забелязаха, че масово се сключват договори от датата, на която е обявена кампанията и това също е доказателство за превантивната дейност на Инспекцията. За съжаление за установяването на нарушенията, свързани с работното време, с почивките, със заплащането, обикновено е наложително съдействието на работниците и служителите, които не оказват такова. Те самите са съгласни да работят извънредно, вероятно с идеята, че имат работа за три месеца и искат да спечелят колкото може повече. Съгласяват се и да получават част от възнагражденията си под масата, тъй като така не само работодателите пестят от осигурителни вноски и данъци, но и работещите получават по-големи суми. Трябва обаче да са наясно, че Инспекцията по труда може да съдейства за получаване само на договореното писмено възнаграждение. Само то може да бъде доказано и в съда. В същото време осигуряването върху по-малки суми означава и по-ниски обезщетения, както и пенсия в бъдеще. Масова практика е работниците да търсят правата си след прекратени трудови правоотношения. Тогава се подават сигнали за неизплатено възнаграждение, най-често за това, което е договорено устно и което няма как да бъде установено. За полаган извънреден труд, който не е заплатен, за работа без договор или по договор за непълен работен ден при полагане на труд по осем и повече часа. След прекратяване на трудовите правоотношения обаче Инспекцията има твърде ограничени правомощия и работниците трябва да се обръщат към съда. Освен това за установяване на подобни нарушения е наложително работещите да бъдат открити на работните им места, което няма как да стане, след като вече не работят за съответния работодател. В строителството, логично, нарушенията са свързани основно с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Данните от кампанията досега показват, че те са три пъти повече от нарушенията по трудови правоотношения. Най-често се установяват необезопасени обекти, машини, електрически инсталации, неосигурени или неизползвани лични предпазни средства, нарушения, свързани с цялостната организация на безопасни и здравословни условия на труд. Често подизпълнителите не изпълняват ангажимента си за писмено договаряне помежду си за осигуряването на тези условия. По трудовите правоотношения отново нарушенията в строителството са по работното време и почивките, извънредния труд, заплащането. В сектора обаче продължава и проблема с недекларирания труд, вероятно защото обектите са открити и лицата лесно могат да се укрият от инспекторите. Въпреки това гарантирам, че те са доста упорити, ходят по няколко пъти на един обект, търсят съдействие на полицията. В крайна сметка само от 1 май досега са установени 127 лица без договори. Санкциите за нарушенията по трудовото законодателство са между 1500 и 15 000 лв., а при отказ на съдействие от страна на работодателя, могат да стигнат и 30 000 лв.

 

Цялото интервю с инж. Румяна Михайлова четете на сайта на Информационна агенция "Фокус"

 

 

Относно групата B·A·D

Групата B·A·D обслужва с помощта на повече от 4 000 експерти в Германия и Европа 270 000 предприятия с 4 милиона заети в различните области на превенцията. През 2016 оборотът беше 265,5 милиона евро. Така B·A·D GmbH с нейното дъщерно европейско дружество TeamPrevent принадлежи към най-големите фирми, предлагащи услуги по превенция (охрана на труда, здравеопазване, безопасност, персонал). Обхватът на услугите е от отделни проекти до комплексни мероприятия за аутсорсинг. Портфейлът на групата се допълва от множество предложения в областите на консултацията, повишаването на квалификацията и сертификацията.

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647