19. октомври 2015

 

Европейска седмица за безопасност и здраве при работа: да работим заедно за управление на стреса!

Европейската седмица за безопасност и здраве при работа през 2015 г., основно събитие от кампанията „Здравословни работни места — управлявай стреса!“, започва на 19 октомври

 

В цяла Европа ще се проведат събития за отбелязване на случая и привличане на вниманието върху стреса и психосоциалните рискове на работното място. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA) и нейната мрежа от партньори си поставят за цел да накарат Европа да заговори за това, как с общи усилия можем да се справим с тези рискове.

 

Мрежата на ЕU-OSHA от национални фокусни точки организира многобройни събития в над 30 държави за популяризиране на посланията на кампанията. Темите обхващат стрес и психосоциални рискове във връзка с работното време, нов протокол за нагрубяването и тормоза, оценка на психосоциалните рискове в малки предприятия или връзката между институциите за безопасност и здраве при работа (БЗР), образователния сектор и предприятията при управлението на психосоциалните рискове. Конференции за представяне на дейностите, осъществени през двете години на кампанията, са планирани в Австрия, Белгия, Унгария, Испания и Швеция.

 

Официалните партньори на кампанията на ЕU-OSHA също планират някои дейности: така например Европейската мрежа за опасностите при работа (ЕWHN) ще проведе проява по закриването в Италия за обсъждане на опита и най-добрите практики от Италия и начините за превенция, оценка и отстраняване на рисковете на европейско равнище; немският доставчик В-А-D на услуги в областта на БЗР, на които ТиймПревент България е дъщерна компания и официален регионален партньор на кампанията за България, ще организира конференция относно оценката на риска от психично претоварване, докато Федерацията на европейските общества по ергономия (FEES) ще посвети своя Европейски ден на „ергономично управление на свързания с работата стрес“. Ударението ще бъде поставено върху работното място и по-конкретно върху оформление на работното място, оценки на риска и мерки за предотвратяване, както и върху въпроси на междуличностните отношения, като нагрубяване или тормоз.

 

Цялата статия прочетете в сайта stressmanagement.bg.

 

 

Относно групата B·A·D

Групата B·A·D обслужва с помощта на повече от 4 000 експерти в Германия и Европа 270 000 предприятия с 4 милиона заети в различните области на превенцията. През 2016 оборотът беше 265,5 милиона евро. Така B·A·D GmbH с нейното дъщерно европейско дружество TeamPrevent принадлежи към най-големите фирми, предлагащи услуги по превенция (охрана на труда, здравеопазване, безопасност, персонал). Обхватът на услугите е от отделни проекти до комплексни мероприятия за аутсорсинг. Портфейлът на групата се допълва от множество предложения в областите на консултацията, повишаването на квалификацията и сертификацията.

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647