31. март 2015

 

28 април - Световен ден на безопасност и здраве при работа

Темата за 2015 г. e „Да обединим сили в изграждането на култура на превенция при БЗР“ („Join in building a culture of prevention on OSH“)

Ежегодното отбелязване на Световния ден за безопасност и здраве при работа на 28 април започва през 2001г., но в своя днешен вид се чества от 2003г. насам, когато с негова помощ Международната организация на труда (МОТ) лансира идеите за превенция срещу нещастните случаи по време на работа и свързаните с тях условия на труд и професионални заболявания.

 

Темата на кампанията за отбелязването на Световния ден на безопасност и здраве при работа, по традиция, се оповестява всяка година от MOT. МОТ е специализирана агенция на ООН, която се занимава с трудови теми и въпроси, в частност международните стандарти на труда и правото на достоен труд за всички.

 

Като цяло това е кампания за повишаване на осведомеността с основна цел да фокусира вниманието на международната общност относно мащаба на проблема и за това как насърчаването и създаването на култура на безопасност и здраве може да помогне за намаляване на броя на смъртните случаи, уврежданията, както и професионалните заболявания, свързани с труда.

 

Освен празник, този ден е и възпоменание. 28 Април е и Международен ден в памет на загиналите или пострадалите работници. Неговата цел е да се почете паметта на жертвите на трудови злополуки и професионални заболявания, а самият ден се отбелязва от 1989г. и понастоящем се чества в повече от 100 страни по света.

 

„Ангажираността на работодатели и служители и тяхното отговорно отношение към безопасността и здравето при работа са единственият възможен път за трайното изграждане на култура на превенция при безопасността и здравето при работа.“, коментира темата Нейко Нейков - Управител на ТиймПревент България.

 

„От своето създаване, вече близо 10 години, ТиймПревент България като консултант по безопасни и здравословни условия на труд, се бори всеки ден за повишаване на осведомеността и за превенция при БЗР в българските организации. За нас е чест, че през всичките тези години не сме допуснали нито един акт от Инспекция на труда в организациите, които обслужваме, а понастоящем те са над 1200 на брой“, допълва той и отправя своя личен апел към всички работодатели и служители в България да осъзнаят важността от превенцията при БЗР.

 

Проблемът с изграждането на култура на превенция при БЗР в България, според г-н Нейков се състои основно в нагласата по отношение на обслужването от службите по трудова медицина. За разлика от ситуацията в Германия (по данни на B.A.D. TeamPrevent Group), където отношението към безопасните и здравословни условия на труд е на едно съвсем различно равнище и отдавна е залегнало в програмите за корпоративна социална отговорност на компаниите, в България то е по-различно.

 

Към момента, на обслужването от службите по трудова медицина, се гледа като на необходимо задължение „по закон“, а не като на обслужване от професионален консултант и доверен партньор. „И точно това се опитваме да променим от ТиймПревент България. Като консултант по здравословни и безопасни условия на труд, компетенциите и опита на нашите експерти по БЗР са критично важни за превенцията на трудовите злополуки, уврежданията и заболяванията, свързани с полагането на труд. И всичко това е в името на правото не всеки трудещ се човек в България да се труди безопасно и без риск за здравето си.“, допълва г-н Нейко Нейков.

 

 

Относно групата B·A·D

Групата B·A·D обслужва с помощта на повече от 4 000 експерти в Германия и Европа 270 000 предприятия с 4 милиона заети в различните области на превенцията. През 2016 оборотът беше 265,5 милиона евро. Така B·A·D GmbH с нейното дъщерно европейско дружество TeamPrevent принадлежи към най-големите фирми, предлагащи услуги по превенция (охрана на труда, здравеопазване, безопасност, персонал). Обхватът на услугите е от отделни проекти до комплексни мероприятия за аутсорсинг. Портфейлът на групата се допълва от множество предложения в областите на консултацията, повишаването на квалификацията и сертификацията.