VDA 6.3 ANALYSIS TOOL

На 16 Октомври 2017 последните версии на VDA 6.3 одиторски доклади в Excel са заменени с нов VDA 6.3 инструмент за анализ на документи, създаден от VDA QMC като уеб приложение за текущото издание на VDA Process Audit 6.3.

Това приложение е подобрено с допълнителни функции, които ви помагат да съхранявате данни и различни езикови версии и можете да го закупите само от VDA QMC на адрес: webshop.vda.de/QMC/en/apps